Більмацька громада

Запорізька область, Пологівський район

Вакансії

Більмацька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

-головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату Більмацької селищної ради та її виконавчих органів.

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра за спеціальністю «облік і аудит», вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

                Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному   Законом України «Про запобігання корупції» за минулий рік;

- копію документа, який посвідчує особу;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов´язаних);

Документи подавати за адресою: 71001, смт Більмак, вул. Центральна, 56, кімната 4.

Термін надання документів – 30 календарних днів із дня опублікування оголошення в газеті «Рідний край».

Інформацію щодо умов подання документів, функціональних обов´язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою: смт Більмак, вул.Центральна 56, кімната 4, телефон: 2-18-11».

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про  "Про  місцеве самоврядування в Україні "Про службу в  органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(стаття.2,3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15) 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

19. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22) 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

III.  Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40).

 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

6. Порядок формування рад (стаття 45).

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).

 9. Місцеві бюджети (статті 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).

 12. Депутат ради (стаття 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 17. Право комунальної власності (стаття 60).

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

 

IV.Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

 

V.Питання на перевірку знання  законодавства України  з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  - головного спеціаліста  відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату селищної ради та її виконавчих органів:

1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1).

2.Визначення основних термінів: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджети об’єднаних територіальних громад, бюджетне зобов’язання (стаття 2).

3.Бюджетний період (стаття 3).

4.Склад бюджетного законодавства (стаття 4).

5.Структура бюджетної системи України (стаття 5).

6. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4).

7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (стаття 8).

8.Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету (статті 8,9).

9.Платники податку на доходи фізичних осіб (ст.162 Податкового кодексу).

10. Об’єкт оподаткування  (стаття 163).

11. Штатний розпис, порядок його складання.

12. Структура місцевих бюджетів (стаття 63).

13. Визначення основних термінів: кошторис, міжбюджетні трансферти, платіж (ст. 2).

14. Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст.71.2).

15. Казначейське обслуговування бюджетних коштів (стаття 43).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора