Більмацька громада

Запорізька область, Більмацький район

Вакансії

Більмацька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту апарату Більмацької селищної ради та її виконавчих органів.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.

       Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов´язаних).

Документи подавати за адресою: 71001, смт Більмак, вул. Центральна, 56, кімната 4 до 5 жовтня 2020.

Термін надання документів – 30 календарних днів із дня опублікування оголошення в газеті «Рідний край».

Інформацію щодо умов подання документів, функціональних обов´язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою: смт Більмак, вул.Центральна 56, кімната 4, телефон: 2-18-11».

Більмацька селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади адміністратора відділу з питань надання адміністративних послуг апарату Більмацької селищної ради та її виконавчих органів.

         Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, бакалавра, вільне володіння державною мовою.

         Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

       Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

- заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4х6;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію, особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою та у спосіб, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

- копію документа, який посвідчує особу;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов´язаних);

Документи подавати за адресою: 71001, смт Більмак, вул. Центральна, 56, кімната 4 до 5 жовтня 2020.

Термін надання документів – 30 календарних днів із дня опублікування оголошення в газеті «Рідний край».

Інформацію щодо умов подання документів, функціональних обов´язків, розміру та умов оплати праці можна отримати за адресою: смт Більмак, вул.Центральна 56, кімната 4, телефон: 2-18-11».

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про "Про місцеве самоврядування в Україні "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 1314).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147150).

32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Основні принципи служби  в органах місцевого самоврядування (ст. 4). 

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування  (стаття 5). 

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(стаття.2,3) 

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (стаття 6). 

5. Основні обов'язки  посадових осіб місцевого  самоврядування (стаття 8). 

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (статті 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

9. Присяга  посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14). 

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15) 

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(стаття 17). 

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18). 

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21). 

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24). 

19. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22) 

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

III. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

 2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25, 26).

 4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (статті 27-40).

 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

6. Порядок формування рад (стаття 45).

 7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

 8. Місцеві податки і збори (стаття 69).

 9. Місцеві бюджети (статті 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (стаття 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (стаття 47).

 12. Депутат ради (стаття 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 17. Право комунальної власності (стаття 60).

 18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 74-77).

 19. Виконавчі органи рад (стаття 11).

  1.  

IV.Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

V.Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту апарату Більмацької селищної ради та її виконавчих органів

1.Визначення основних термінів: базові соціальні послуги,вразливі групи

населення, малозабезпечена особа (стаття 1 ЗУ «Про соціальні послуги»)

2.Основні цілі та принципи надання соціальних послуг(стаття 2,3 ЗУ «Про   
соціальні послуги»)

3.Суб’єкти системи надання соціальних послуг(стаття 8 ЗУ «Про соціальні послуги»)

4.Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг(стаття 9 ЗУ «Про соціальні послуги»)

5. Право сімей з дітьми на державну допомогу(стаття 1 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»)

6.Види державної допомоги сім'ям з дітьми (стаття 3 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»)

7.Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (розділ V ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»)

8.Умови призначення допомоги на дітей одиноким матерям(стаття 18-2ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»)

9.Виплата державної соціальної допомогиособам які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю (стаття 10 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю)

10.Визначення термінів: державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, малозабезпечена сім’я, непрацююча працездатна особа, прожитковий мінімум для сім’ї (стаття 1 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченним сім'ям)

  1. 11.Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченним сім'ям (стаття 5 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченним сім'ям)

12.Строки призначення державної соціальної допомоги(стаття 6 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченним сім'ям)

13.Право на державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (стаття 1 ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»)

14.Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей(стаття 3 ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»)

15.Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей органами місцевого самоврядування (стаття 7 ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»)

VІ.Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністратора відділу надання адміністративних послуг апарату Більмацької селищної ради та її виконавчих органів

1. Визначення  „адміністративна послуга“ (стаття 1 Закону України    „Про адміністративні послуги“).

2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України „Про адміністративні послуги“).

3. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України „Про адміністративні послуги“).

4. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (стаття 7 Закону України „Про адміністративні послуги“).

5. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (стаття 19 Закону України "Про адміністративні послуги")

6. Визначення термінів: свобода пересування, місце проживання, орган реєстрації, реєстрація та зняття з реєстрації (стаття 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»)

7. Законні підстави перебування на території України (стаття 5 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»)

8. Реєстрація місця проживання особи (стаття 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»)

9. Зняття з реєстрації місця проживання (стаття 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»)

10. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання (стаття 91 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»)

11. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

12. Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

13. Доступ до інформації про особу (стаття 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

14. Визначення та перелік суб'єктів відносин у сфері доступу до публічної інформації (стаття 12 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

15. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6 Закону України «Про захист персональних даних»)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора